Wypożyczenie grilla Wypożyczenie grilla

29 wrz ‘23
30 wrz ‘23
  1. Home
  2. Restauracja
  3. Wypożyczenie grilla

Grilluj w Dąbrówce!

Już dziś skorzystaj z naszej nowej oferty i wypożycz grilla w Dąbrówce!

Grill jest dostępny od wtorku do niedzieli, w godzinach 12:00-22:00. 

Aby wypożyczyć grilla, konieczne jest podpisanie umowy oraz wpłata zadatku 100 zł. Pobieramy opłatę serwisową w wysokości 100 zł za udostępnienie oraz przygotowanie miejsca, wypożyczenie narzędzi do grillowania oraz pomoc w rozpaleniu. 

Zapisów prosimy dokonywać osobiście w recepcji hotelu lub telefonicznie pod numerem +48 32 476 27 04 lub 533 876 242.

Pobierz pełną ofertę wraz z menu!

Regulamin wypożyczenia grilla Big Green Egg

 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z grilla Big Green Egg wypożyczonego w Kompleksie Dąbrówka w Jastrzębiu-Zdroju.

2. Wypożyczenie grilla, podpisanie umowy, a także złożenie podpisu w rejestrze wypożyczeń potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.

3. Wypożyczany grill jest własnością Kompleksu Dąbrówka.

4. Wypożyczany grill jest wyposażony w niezbędne elementy umożliwiające swobodne korzystanie z niego.

5. Wypożyczany grill jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.

6. Opłata serwisowa za wypożyczenie grilla w wysokości 100 zł pobierana jest z góry i obejmuje udostępnienie grilla i narzędzi, przygotowanie miejsca oraz pomoc w rozpaleniu. Wpłata zadatku możliwa jest gotówką, kartą lub przelewem.

7. Wypożyczający może przyrządzać na grillu wyłącznie dania ze specjalnego menu, przygotowanego przez Kompleks Dąbrówka - wg dowolnego wyboru i ilości - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Końcowe rozliczenie nastąpi najpóźniej na dzień po organizowanym wydarzeniu. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zorganizowanie pełnego menu pozostaje po stronie Organizatora (menu, napoje- zamawiane z karty restauracyjnej). Końcowe rozliczenie nastąpi najpóźniej na dzień po organizowanym wydarzeniu. 

8. Organizator zobowiązuje się do należytego wywiązywania się z ciążących na nim obowiązków związanych z przygotowaniem menu, zastawą stołów, grilla Big Green Egg, oraz niezbędnych narzędzi.

7. Grilla można wypożyczyć od godziny 12:00-22:00, od wtorku do niedzieli.

8. Z grilla można korzystać wyłącznie na terenie Kompleksu Dąbrówka, w miejscu dokładnie wyznaczonym przez personel.

9. Wypożyczający grill zobowiązuje się:

- przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do rejestru wypożyczalni,

- złożyć czytelny podpis w rejestrze wypożyczeń oraz podpisać umowę,

- być osobą pełnoletnią i trzeźwą,

- dokonać płatności serwisowej oraz za wybrane pozycje z menu grillowego wg obowiązującego cennika,

- korzystać z grilla oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,

- zwrócić grill do miejsca wypożyczenia tj. Kompleksu Dąbrówka wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu,

- korzystać z grilla wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego,

- przestrzegać zakazu użyczania grilla osobom trzecim,

- niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z grilla pracownikowi recepcji,

- zaniechać samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym grillu,

- pokryć koszty naprawy uszkodzonego grilla lub jego wyposażenia, wynikłych z winy Wypożyczającego,

- pokryć koszty zakupu nowego grilla w przypadku całkowitego zniszczenia grilla przez

Wypożyczającego.

10. W przypadku utraty wypożyczonego grilla lub jego wyposażenia, bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

11. Pracownik Kompleksu Dąbrówka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania grilla przez Wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym grillu.

12. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia grilla ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.

13. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia grilla należy sporządzić Protokół zniszczenia grilla. Protokół zniszczenia grilla jest wypełniany przez pracownika recepcji przy udziale osoby, na którą został wypożyczony grill i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.

14. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia grilla gdy:

a) osoba chcąca wypożyczyć grilla jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,

b) warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Wypożyczającego, oraz mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny grilla.

15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 maja 2023 r.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij